Ceremonija povodom dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2013. godinu
24.12.2013

OSCE 100Danas je u Podgorici održana Ceremonija povodom dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2013. godinu. Ovaj već tradicionalni Program Zajednica opština, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misije u Crnoj Gori, realizuje punih šest godina.

U uvodnom dijelu svečanosti, učesnicima su se obratili: Alyn Roberts, v.d. Šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Jadranka Vojinović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore.

Govornici su se saglasili da je Program Najbolje prakse dao mogućnost svim jedinicama lokalne samouprave da pokažu primjere svoje dobre prakse i predstave inovativna rješenja u pružanju usluga građanima. Istovremeno, učešćem u ovom Programu, lokalne samouprave su pokazale spremnost da uče od drugih, kao i da prenose svoja iskustva, radi unapređena i podizanja kvaliteta rada na lokalnom nivou.

Kako su Najbolje prakse već dovoljno afirmisane na lokalnom nivou i, kao takve, na pravi način prepoznate, opšte je uvjerenje da će lokalne samouprave i u narednom periodu biti itekako zainteresovane za učešće u realizaciji ovog projekta. U tome će, kako je istaknuto, imati bezrezervnu podršku Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misije u Crnoj Gori.

Poslije uvodnih obraćanja, Odluku o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2013. godinu, u ime Izbornog panela, prezentovala je Ljubinka Radulović, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Nakon toga, predstavnici nagrađenih lokalnih samouprava su prezentovali svoje prakse, i to:
– Za tematsku oblast „Priprema i sprovodjenje projekata finansiranih iz EU fondova“ prezentovane su pobjedničke prakse:
• Opštine Ulcinj „OSNIVANJE I FUNKCIONISANJE KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNJU SARADNJI I PROJEKTE“ – praksu prezentovao Arslan Hajdinaga;
• Opštine Nikšić „JAČANJEM KAPACITETA DO SREDSTAVA IZ EU FONDOVA“ – praksu prezentovala Slobodanka Roganović;

– Za tematsku oblast „Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja“ pobjedničku praksu opština Budva i Kotor „IMPLEMENTACIJA KATASTARA TURISTIČKIH KAPACITETA – GIS OPŠTINA BUDVA I KOTOR“ prezentovale su Lena Pasinović i Sanja Marinović;

– Za tematsku oblast „Inovativnost u pružanju komunalnih usluga“ pobjedničku praksu Glavnog grada Podgorica „IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE NA SEOSKOM PODRUČJU“ je prezentovala Ana Vukčević i

– Za tematsku oblast „Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica“ pobjedničke prakse su prezentovali:
• Opština Berane „UNAPREĐENJE INTEGRACIJE ROMA I EGIPĆANA U OPŠTINI BERANE“ – praksu prezentovala Rita Barjaktarević;
• Opština Budva „JAČANJE SARADNJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNE SAMOUPRAVE” – praksu prezentovala Tanja Kaženegra.

OSCE 104

Poslije izvršenih prezentacija, predstavnicima jedinica lokalnih samouprave koje su dobile nagradu za Najbolje prakse su uručene prigodne plakete i nagrade.

U ime nagrađenih, prisutnima se zahvalio g-din Nazif Cungu, predsjednik Opštine Ulcinj.

Uvodno obraćanje g-đe Jadranke Vojinović, državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova
Uvodno obraćanje g-dina Alyna Robertsa, v.d. Šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori
Uvodno obraćanje g-dina Refika Bojadžića, generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore

Kategorija: