November, 2013

Obuka „Evropske integracije i lokalna samouprava“

28.11.2013

Uprava za kadrove je u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala seminar na temu „Evropske integracije i lokalna samouprava“. Obuke su održane 11.11.2013.godine u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona, 14.11.2013.godine u Budvi za opštine južnog regiona i 28.11.2013.godine u Podgorici za opštine centralnog regiona.

Obuka obuhvata upoznavanje polaznika sa samim pojmom EU, zatim diskusiju o procesu pridruživanja i pristupanja Crne Gore EU, o strukturnim i kohezionim fondovima EU, podršci koju EU pruža kandidatima za članstvo (Instrument za pretpristupnu podršku – IPA), sa naročitim akcentom na dosadašnje učešće opština u projektima koje finansira IPA – preko prve i druge komponente kao i mogućnostima koje će nova IPA II u narednom periodu pružati opštinama za dodatno finansiranje razvojnih projekata.

Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore

22.11.2013

DSCF0327Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održana je 22. novembra 2013. godine u Podgorici.

Na ovoj sjednici je razmatran dokument „Analiza fisklaliteta na lokalnom nivou“ sa posebnim osvrtom na Dio V „Zaključna razmatranja i preporuke“. Dokumentom „Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou“, koji je za potrebe Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi Vlade Crne Gore pripremilo Ministarstvo finansija, a koja je razmatrana na XXIII sjednici ovog tijela, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i privlačenja investicija, predlažu se izmjene pojedinih zakonskih propisa koji bi imale za posljedicu značajno smanjenje postojećih prihoda lokalnih samouprava.

Predstojeće konferencije Instituta Svjetske banke: Dijalog medju gradovima na temu urbane revizije i “Gradovi bez korupcije – Gradovi koji imaju budućnost”

22.11.2013

nalasDijalog medju gradovima na temu urbane revizije će biti održan od 11. do 13. decembra u Skoplju, Makedonija. U okviru ovog događaja će se oragnizovati praktična obuka na temu urbane revizije, samoprocjena gradskih usluga i infrastrukture koja opštinama pruža podatke i osnovne informacije o svim aspektima urbanog razvoja (stanovništvo, zauzetost zemljišta, opštinska imovina, infrastruktura, i program inventara usluga) u odnosu na trenutnu situaciju i željenu situaciju u opštini.

Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave

21.11.2013

DSCF0324Komisija za razvoj lokalne samouprave, na sjednici održanoj 20.novembra 2013. godine u Podgorici razmatrala je više zakonskih predloga koji se tiču lokalne samouprave.

Najviše pažnje Komisija je posvetila razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Članovi Komisije jednoglasno su ocijenili da se tekst dostavljenog Nacrta zakona u bitnom razlikuje od onog koji je bio predmet javne rasprave, posebno uvažavajući obim i karakter naknadnih izmjena inoviranog zakonskog teksta. Ocijenjeno je da su neophodno dodatno definisanje rješenja koja se tiču sistemskih pitanja, razvoja ljudskih resursa  i mjesne samouprave.

Prezentacija „Jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi“

06.11.2013

Uprava za kadrove je, u saradnji sa NICO (Organizacija za međunarodnu Saradnju Sjeverne Irske) u okviru zajedničkog projekta, organizovala  u Podgorici 6.novembra prezentaciju na temu „Jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi“. Prezentacija  je prije svega bila namijenjena službenicima za ljudske resurse u cilju podsticanja i snaženja njihovih kapaciteta. Nova zakonska regulativa […]