Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15.novembra 2013. godine
29.10.2013

PrintZajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

– Priprema i sprovodjenje projekata finansiranih iz EU fondova

Inovativnost u pružanju komunalnih usluga

– Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica

Turistički potencijаli u funkciji lokаlnog rаzvojа

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15. novembra 2013. godine. 

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu  uom@t-com.me.

Formular za prijavu za najbolju praksu

Brošura najbolje prakse

 

Kategorija: