Aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima
25.10.2013

seminar Upravljanje ljudskim resursima 2013 smallZajednica opština u saradnji sa timom eksperta angažovanim na projektu „LOGINTS““organizovala je dva regionalna sastanka sa predsjednicima opština, glavnim administratorima i starješinama organa lokalne uprave nadležnim za upravljanje ljudskim resursima.

U okviru teme sastanaka “Upravljanje ljudskim resursima iz opštinske perspektive“ bilo je riječi o dobrom upravljanju i integritetu, politici upravljanja ljudskim resursima u Evropi sa osvrtom na lokalnu samoupravu u Crnoj Gori, ulozi predsjednika opštine, glavnog administratora i starješine organa u oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i o ostalim važnim temama iz ove oblasti.

Sastanci su održani u Kolašinu 21. oktobra, za opštine sjevernog regiona, i Danilovgradu 22.oktobra, za opštine centralnog regiona. Sastanak na istu temu za opštine južnog regiona održaće se krajem godine.

Pored ove aktivnosti u Danilovgradu je 24. i 25. oktobra organizovan prvi dio seminara za starješine organa lokalne uprave za upravljanje ljudskim resursima. Seminaru je prisustvovalo 14 polaznika iz 11 opština koji su se, kroz interaktivan pristup, upoznali sa značajem funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Planirano je da seminar ukupno traje šest radnih dana. Drugi dio biće održan u decembru, a treći u februaru 2014.godine.

Sastanke su vodili eksperti angažovani na Projektu, Džon Džekson i Henk Bruning koji su bili i predavači na seminaru za starješine organa za upravljanje ljudskim resursima.

Kategorija: