Sastanak Radne grupe za izradu novih modela odluka iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata
11.09.2013

Radna grupa MORIT-11.09.2013Radna grupa za izradu modela odluka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore” br. 35/13, 39/13) održala je 11.09.2013. godine u Podgoricu prvu sjednicu.

Sjednici su prisustvovali:

-Rajko Golubović, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore;

-predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma: Danilo Gvozdenović, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo; Rajka Radulović, rukovodilac Direkcije za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti  planiranja prostorom; Tatjana Vujošević, rukovodilac Direkcije za strateški razvoj građevinarstva;

-predstavnici lokalnih samouprava: Oliver Marković, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Glavni grad Podgorica; Đuro Kranikić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine – Opština Bar;  Danijela Marotić, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora – Opština Budva; Snežana Gačević, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Glavni grad Podgorica; Nada Mugoša, izvršni direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice i

-predstavnik Organizacije za evropsku saradnju i bezbjednost (OEBS) Svetlana Laušević, saradnik na programu demokratizacije.

Na prvom sastanku predstavnika Radne grupa za izradu modela odluka koje proizilaze iz Izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata najavljeno je organizovanje seminara za sve sekretare sekretarijata nadležnih za poslove izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i građevinski dozvola. Planirano je da prvi dio seminara bude posvećen implementaciji Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (izmjene i dopune – jul 2013), a da se drugi dio seminara bazira na odluke koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. listu Crne Gore” br. 35/13, 39/13). Seminar će se organizovati početkom oktobra (predloženi termin: 01-03 oktobar) u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zajednice opština Crne Gore, a uz  podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

S obzirom na to da se organizovanje navedenog seminara planira početkom oktobra, do tada je potrebno izraditi: 1) modele odluka kojima će se propisati uslovi za postavljanje, građenje i uklanjanje: pomoćnih objekata koji služe korišćenju stambenih i drugih objekata, montažnih objekata privremenog karaktera koji se postavljaju u naseljenim mjestima, pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; 2) modele odluka kojima će se propisati uslovi za postavljanje, građenje i uklanjanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa, iz člana 7 stav 3 matičnog zakona, kao i odluke o vodosnadbijevanju i 3) modele odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Koordinaciju izrade modela ovih odluka vodiće članovi Radne grupe koji će biti podijeljeni u tri fokus grupe. Nakon izrade modela navedenih odluka, Radna grupa će održati nove sastanke (19.09. u Podgorici i 20-21.09 u Baru) na kojima će se definisati konačni tekstovi modela ovih odluka.

Kategorija: