Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2013. godini
23.09.2013

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.
Dugogodišnja realizacije ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

Priprema i sprovodjenje projekata finansiranih iz EU fondova
– Inovativnost u pružanju komunalnih usluga
– Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica
– Turistički potencijаli u funkciji lokаlnog rаzvojа

Prijave na konkurs za najbolju praksu se mogu slati do 25. oktobra 2013. godine.

Brošura