NEXPO sajam 2013
30.09.2013

DSCF0297NEXPO opštinski sajam održan je 25-27 septembra 2013. godine u Rijeci i Opatiji (Hrvatska). NEXPO sajam okuplja predstavnike lokalnih samouprava, njihovih asocijacija, razvojnih agencija, civilnog društva i preduzeća iz jugoistočne Evrope i šire. NEXPO promoviše ulogu lokalnih samouprava i procesa decentralizacije, obezbjeđuje regionalnu mrežu, promoviše decentralizovanu saradnju, regionalni biznis, a doprinosi miru i stabilnosti u regionu.

Sajam NEXPO 2013 su organizovali NALAS – Mreža asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi, u saradnji sa Asocijacijom gradova Republike Hrvatske, Asocijacijom opština Republike Hrvatske i gradovi Rijeka i Opatija. Na sajmu je učestvovalo preko 2000 učesnika, predstavnika lokalnih samouprava, preduzeća, razvojnih agencija, i dr. iz jugoistočne Evrope.

Glavna tema NEXPO 2013 je bila uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope. Tim povodom je 25. septembra u Rijeci organizovana velika konferencija „Put evropskih integracija – uklanjanje barijera, korišćenje naših potencijala“.

Konferenciji je prisustvovalo preko 450 gradonačelnika, predsjednika opština, predsjednika lokalnih parlamenata i rukovodilaca asocijacija lokalnih samouprava koji su se saglasili da lokalne samouprave mogu dati značajan doprinos procesu evropskih integracija.  Konferencija je pokazala da jedino napredak usmjeren u pravcu veće integracije u i sa Evropskom unijom, zajedno sa regionalnom saradnjom, može obezbijediti napredak i rješavanje ekonomskih i socijalnih problema sa kojima se suočava jugoistočna Evropa.

Conf 2Nakon uvodnih obraćanja Gradonačenika Grada Rijeka g-dina Vojka Obersnela, potpredsjednika Evropskog Parlamenta g-dina Oldřicha Vlasák, direktora Direktorata za IPA strategiju u Evropskoj komisiji g-dina Gerhard Schumann-Hitzler, predstavnika Komiteta regiona g-dina Luc Van Den Brande, kao i predstavnika regionalnih kancelarija za međunarodnu saradnju, održan je okrugli sto gradonačelnika na temu izazova i potencijala lokalnih samouprava jugoistočne Evrope.

Iako nakon ekonomske krize Evropska unija prolazi kroz teška vremena, kako sa ekonomskog tako i sa socijalnog aspekta, neophodno je naglasiti značaj evopskih integracija za region. Lokalne samouprave moraju imati značajnu ulogu u tom procesu. Širom regiona jugoistočne Evrope lokalne samouprave koriste ovaj momenat, njen glas se čuje sve jače i jače, a njihove asocijacije preduzimaju brojne značajne inicijative. Zato Evropska unija i nacionalne vlade moraju adekvatno utvrditi ulogu lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, jer se život građana dešava u lokalnim zajednicama.

NEXPO sajam je zvanično otvoren 26. septembra u Zamet Centru u Rijeci. Na sajmu se predstavio velik broj lokalnih samouprava, njihove asocijacije, preduzeća i razvojnih agencija. Održano je preko 25 radionica na različite teme od značaja za lokalne samouprave, organizovan je poseban prostor za komunikaciju velikog broja gradonačelnika učesnika sajma, kao i bogat kulturni program. Takođe, na sajmu su se održali brojni bilateralni sastanci između opština i predstavnika preduzeća iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

NEXPO_1211Jednu od radionica na sajmu je organizovao i Institut Svjetske banke na temu rezultata samoprocjene opštinskih finansija i urbanog planiranja, projekta koji je ovaj Institut realizovao u protekle dvije godine. Tim povodom, učesnicima radionice se obratio i mr Miomir Jakšić, sekretar za finansije Glavnog grada Podgorica čija je prezentacija izazvala veliko interesovanje prisutnih, a govorio je, između ostalog, o brojnim kapitalnim projektima realizovanim u Glavnom gradu Podgorica, kao i rezultatima primjene alatki za samoprocjenu finansija.

Zajednica opština Crne Gore je i ovog puta za lokalne samouprave iz Crne Gore organizovala zajednički štand, čiju je postavku finansirala Misija OEBS-a u Crnoj Gori. Pored Zajednice opština i Misije OEBS-a, na crnogorskom štandu su predstavili i: Glavni grad Podgorica i opštine Danilovgrad, Mojkovac, Ulcinj, Tivat, Kotor i Plužine.

A predstavnici Zajednice opština su, između ostalog, na sajmu imali i susret sa ukrajinskom delegacijom koju su činjeli predstavnici nacionalnih asocijacija sela, opština i gradova. U srdačnom i veoma konstruktivnom razgovoru dogovoreni su pravci buduće saradnje, pa je, u tom smislu, razgovarano o skorašnjem potpisivanju memoranduma o saradnji nacionalnih asocijacija.

NEXPO 2013 je zvanično zatvoren u popodnevnim časovima 27. septembra, a na svečanoj ceremoniji zatvaranja, između ostalog, najavljeno je i održavanje narednog sajma NEXPO 2015 u Plovdivu, Bugarska.

Kategorija: