Održana XXVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
12.07.2013

DSCF027412. jul 2013. –Radna grupa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Skupštine Crne Gore je 08.jula 2013.godine uputila Zajednici opština Crne Gore zahtjev za  zauzimanja stava u vezi sa inicijativom za izmjenu Zakona o biračkim spiskovima. Tom inicijativom predloženo je da se izmjesti nadležnost za vođenje opštinskih biračkih spiskova sa lokalnog na državni nivo i utvrdi kao nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Povodom zahtjeva Radne grupe, Upravni odbor Zajednice opština održao je sjednicu 12.jula 2013. godine na kojoj su članovi Upravnog odbora i predstavnici jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori jednoglasno zauzeli sljedeće stavove:

– Predmetna inicijativa je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi,  Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2011-2016, kao i drugim strateškim dokumentima i preuzetim međunarodnim obavezama u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji. Ovim aktima se naša država obavezala da će nastaviti započeti proces decentralizacije i prenijeti značajan broja poslova sa državnog na lokalni nivo u svim oblastima od značaja za lokalno stanovništvo i obezbijediti veću efikasnost i efektivnost u  pružanju usluga građanima;

– Opštinski birački spiskovi koje vode organi lokalne uprave predstavljaju jednu od najkvalitetnijih  baza podataka u Crnoj Gori.  Ažurnost u njihovom vođenju obezbjeđuje se ne samo redovnim dostavljanjem podataka iz službenih evidencija koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, i drugi nadležni državni organi, već i vođenjem  upravnog postupka od strane organa lokalne uprave u kome se utvrđuju, odnosno provjeravaju činjenice koje se upisuju u birački spisak.

– U odnosu na dosadašnji način vođenja biračkog spiska od strane jedinica lokalne samouprave, ne postoje opravdani razlozi za oduzimanje ove nadležnosti lokalnoj samoupravi.  “Potencijalni problem”  u vođenju opštinskih biračkih spiskova ne proizilazi iz podijeljene nadležnosti između više organa na državnom i lokalnom nivou, kako se to navodi u inicijativi, jer podjela nadležnosti u obavljanju svih, pa i poslova vođenja biračkih spiskova, kroz vršenje kontrole i nadzora, obezbjeđuje  ostvarivanje  principa zakonitosti.  Osim toga pravno je nedopušteno da organ koji obavlja određene upravne poslove, istovremeno  vrši  upravni i inspekcijski nadzor nad njihovim vršenjem.

Dakle, Upravni odbor Zajednice opština smatra da je neprihvatljivo da se, umjesto decentralizacije na svim nivoima vlasti,  sprovodi obrnuti proces –  centralizacije  koji  za rezultat ima  oduzimanje  kako poslova, tako i značajnih prihoda lokalnoj samoupravi. Time se  dovodi u pitanje ostvarivanje  Ustavom zajemčenog prava građana na lokalnu samoupravu, odnosno, kako je to propisano Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, obavljanje javnih poslova od strane one vlasti koja je najbliža građanima.

Zbog navedenog, Upravni odbor Zajednice opština poziva Radnu grupu za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Skupštine Crne Gore da se o pitanjima izmjene Zakona o biračkim spiskovima ispoštuje propisana procedura utvrđena  Zakonom o lokalnoj samoupravi i uvaže iznijeti stavovi Zajednice opština.

Na sjednici je ocijenjeno da je neophodno formirati grupu predstavnika Zajednice opština, koju će predvoditi predsjednik Upravnog odbora dr Miomir Mugoša, koja će učestvovati u radu Radne grupe Skupštine na utvrđivanju rješenja koja se  tiču nadležnosti lokalnih samouprava.

Pored zauzimanja stava u odnosu na predmetnu Inicijativu, Upravni odbor je imenovao i po jednog predstavnika opštine Nikšić u Komisiju za razvoj lokalne samouprave i Komisiju za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština.

Za člana Komisije za razvoj lokalne samouprave imenovana je Veselinka Jauković, glavni administrator opštine Nikšić, dok je za člana Komisije za finansiranje lokalne samouprave imenovan Đoko Krivokapić, potpredsjednik opštine Nikšić .

 

Kategorija: