Obuke za lokalnu samoupravu na temu „Planiranje i razvoj karijere“
22.07.2013

obuka u BaruU Baru je, 16. jula, održana posljednja obuka po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013.godine, koju su organizovale Zajednica opština i Uprava za kadrove.Tema je bila „Planiranje i razvoj karijere“, a predavači su bili dr Nevenka Pavličić, specijalista kliničke psihologije i prof.dr Mladen Perazić, predavač na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

Obuka je imala za cilj da se lokalni službenici i namještenici upoznaju sa procesom upravljanja, planiranja i razvoja karijere, kao procesa u kojem se planski i organizovano prati, ocjenjuje, raspoređuje, usmjerava i razvijaju znanja, vještine i kompetencije zaposlenih i njihovi potencijali.Takođe, cilj je bio i obezbjeđivanje  optimalne iskorištenosti znanja, vještina i sposobnosti ljudskih resursa, sa svrhom ostvarivanja organizacionih i individualnih interesa i ciljeva.

Ovoj obuci prethodile su još dvije na istu temu, i to u Bijelom Polju 17.maja i u Podgorici 21.juna.Ukupno je prisustvovalo 33 polaznika.

Zajednica opština će i ubuduće sarađivati sa Upravom za kadrove i nastaviti da organizuje obuke za lokalne službenike i namještenike.

Kategorija: