Zajednički sastanak Ministarstva finansija i Zajednice opština Crne Gore
31.05.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA31. maj 2013. – Ministarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore su danas u Podgorici organizovali zajednički sastanak na kojem su raspravljali o trenutnom stanju u finansijama lokalnih samouprava. Sastanku su, pored predstavnika ove dvije institucije, prisustvovali gradonačelnici, predsjednici opština, sekretari za finansije lokalnih samouprava, kao i predstavnici državnih organa čije su nadležnosti od značaja za sistem finansiranja lokalnih samouprava.

Na sastanku je razmatran materijal koji je ovim povodom pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore „Analiza stanja u finansiranju lokalnih samouprava“.

Nakon uvodnog obraćanja potpredsjednika Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandra Žurića i kratke prezentacije izvoda iz pomenute Analize koje je izvršio Mitar Matijašević, predsjednik Komisije za finansiranje lokalne samouprave, učesnicima skupa se obratio dr Radoje Žugić, ministar finansija, koji je naglasio da je, radi realne slike u ovoj oblasti, osim prihoda, neophodno uzeti u obzir i rashode, kao i ukupne dugove i neizmirene obaveze lokalnih samouprava, koje svakako zahtijevaju hitne intervencije.

Ministar Žugić je iskazao spremnost Ministarstva finansija da zajedno sa lokalnim samoupravama radi na hitnoj konsolidaciji lokalnih javnih finansija. U tom dijelu, ministar je govorio o nalazima Informacije o pokazateljima finansijskog stanja opština u 2012. godini koju je pripremilo Ministarstvo finansija, a nedavno razmatrala Vlada Crne Gore, koja je pokazala da je, u prethodnom periodu, došlo do pogoršanja stanja u javnim finansijama na lokalnom nivou. Stoga je ministar Žugić istakao potrebu dalje racionalizacije broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, kao i neophodnost snižavanja nivoa zarada u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, odnosno njihovog usklađivanja sa obračunskom vrijednošću koeficijenta po kojoj se obračunavaju zarade državnih službenika i namještenika. Ostali problemi na koje je ukazao ministar Žugić odnose se na neplaćanje poreskih obaveza, neefikasnu realizaciju ugovora o finansijskom restruktuiranju pojedinih opština, te pretjeranu zaduženost opština.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S druge strane, predstavnici lokalnih samouprava su se saglasili sa predlozima koji su sadržani u Analizi koju je pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave i istakli da glavni problem u njihovom funkcionisanju vide u ukidanju pojedinih prihoda koji su predstavljali značajan dio prihodne strane njihovih budžeta. Zato je, po njihovom mišljenju, potrebno naći načina kojim će se nadomjestiti dio tih prihoda, uz poštovanje Zaključaka koje je usvojila Vlada, prilikom usvajanja pomenute Informacije.

Nakon konstruktivne diskusije u kojoj je veliki broj učesnika uzeo učešće, donijeti su sljedeći zaključci:

  • da se, u što kraćem roku, na nivou svake lokalne samouprave napravi plan konsolidacije lokalnih javnih finansija, čiji će sastavni dio biti mjere interne ekonomije;
  • da se navedeni planovi dostave Ministarstvu finansija sa čijim će se predstavnicima napraviti predlog aktivnosti za prevazilaženje postojećih problema za svaku jedinicu lokalne samouprave;
  • da lokalne samouprave u što kraćem roku predlože konverzije poreskih obaveza (u imovinu lokalnih samouprava, ili sl.);
  • da se, nakon analize koja će obuhvatiti sve navedene aspekte lokalnih javnih finansija, pristupi izradi analize ukupne fiskalne politike kojom će se sagledati efekti dosadašnje primjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave i pokazati opravdanost eventualnh izmjena i dopuna ovog Zakona.

Svi prisutni su izrazili očekivanje da će realizacija ovih zaključaka unaprijediti stanje u ovom najznačajnijem segmentu za funkcionisanje lokalne samouprave.