Seminari na temu „Sistem lokalne samouprave“
27.04.2013

prof. dr Đorđije BlazicPrema Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013.godine, održana su tri seminara na temu „Sistem lokalne samouprave“, u Podgorici, 10 aprila, u Baru 16. i u Bijelom Polju 26.aprila. Seminar su organizovale Zajednica opština i Uprava za kadrove.

Ovi seminari su prvenstveno bili namijenjeni pripravnicima, ali i drugim zaposlenim u organima lokalne uprave, u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja. Cilj seminara je bio da se polaznici upoznaju sa sistemom lokalne samouprave, njenim organima, nadležnostima i drugim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu, a sve u cilju boljeg razumjevanja lokalne samouprave i njenog položaja i uloge u sistemu vlasti.

Predavač je bio prof. Dr Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice.

Na ovim obukama prisustvovalo je 68 polaznika.

Kategorija: