Održane obuke na temu „Razvoj planova integriteta“
18.04.2013

18. april 2013. – Zajednica opština i Uprava za kadrove organizovale su tri obuke na temu „Razvoj planova integriteta u lokalnoj samoupravi“, i to: Baru, 10. aprila za opštine južnog regina, Bijelom Polju, 16. aprila za opštine sjevernog regiona, i u Podgorici 18. aprila za opštine centralnog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013. godine koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Obuka je bila namijenjena rukovodećoj strukturi u lokalnoj samoupravi, kao i lokalnim službenicima i namještenicima koji će biti angažovani na izradi i sprovođenju plana integriteta institucije. Ovaj seminar je pohađalo ukupno 44 polaznika.

Cilj obuke je bio upoznavanje službenika sa zakonskom osnovom za uvođenje integriteta i međunarodnim standardima, ukazivanje na višestruku važnost i ulogu koju integritet ima u obavljanju profesionalnih dužnosti za pojedinca (lični integritet), za profesiju (profesionalni integritet), kao i za instituciju (institucionalni integritet). Na obukama se govorilo o usvajanju osnovnih principa za unapređenje integriteta, animiranju službenika za neposredno uključivanje i doprinos u procesu izrade plana integriteta i njhovom učešću u sprovođenju.

Predavači na seminaru su bili: Vesna Ratković, direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Mladen Tomović, samostalni savjetnik.