Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu Platforme uparivanja NALAS-a
04.04.2013

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) oglašava javni poziv za zainteresovane konsultante za pružanje profesionalnih usluga u izradi Platforme uparivanja između opština jugoistočne Evrope (JIE) i privatnog sektora, koja će biti upotrebljena na drugom Međunarodnom opštinskom sajmu NEXPO 2013, ali i izvan NEXPO-a, na nacionalnom nivou i nivou JIE. NEXPO 2013 će biti organizovan od 25. do 27. septembra 2013. godine u Rijeci i Opatiji, Republika Hrvatska.

Rok za dostavljanje ponuda: 15. april 2013. godine.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu Platforme uparivanja NALAS-a (PDF dokument na engleskom jeziku)