Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
26.03.2013

DSCF024026. mart 2013. – Danas je u Podgorici održana zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore na kojoj je razmatran dokument „Fiskaliteti na lokalnom nivou“. Ovaj dokument kojim se, između ostalog, predlaže značajno smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pripremljen je za potrebe Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi Vlade Crne Gore čija je sjednica zakazana za petak 29. mart.

Članovi komisija smatraju da je uređenje pitanja naknade za komunalno opremanje od krucijalnog značaja za lokalne samouprave, kako u odnosu na sami postupak komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, tako i u odnosu na održivost finansiranja nadležnosti lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Takođe, utvrđene su odgovarajuće preporuke, koje će biti dalje procesuirane, a koje se u najkraćem odnose na: potrebu ukidanja određenih saglasnosti i smanjenja rokova u postupku izdavanja građevinskih dozvola; potrebu izmjena Zakona o putevima u dijelu utvrđivanja namjene naknade za puteva (za održavanje i zaštitu opštinskih puteva); sadržaja komunalnog opremanje u smislu izuzimanja izgradnje komunalne infrastrukture za pružanje usluga snabdijevanja električnom energijom i telekomunikacionim i radiodifuznim signalima; razmatranje pitanja gradske rente, kao dijela naknade za komunalno opremanje ili njenu supstituciju kroz drugi prihod.

Komisije su saglasne da je u budećem periodu neophodno izvršiti suštinsku reformu uređivanja građevinskog zemljišta kako sa aspekta utvrđivanja sadržaja, tako i utvrđivanja naplate naknade za komunalno opremanje. Zato je neophodno da centralne vlasti od samog početka ovog procesa uključe predstavnike lokalne samouprave koji su najbolje upoznati sa problemima i izazovima u ovoj oblasti.

Mišljenje komisija_Fiskaliteti na lokalnom nivou (PDF dokument)

Kategorija: