24. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
26.03.2013

IMG_297226. mart 2013. – Delegacija Crne Gore, u sastavu Marija Maja Ćatović, predsjednica opštine Kotor i Dejan Mandić, predsjednik opštine Herceg Novi, prisustvovala je 24. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koja je održana u Strazburu od 19. do 21. marta.

Sjednica je bila posvećena sljedećim temama: Evropa u krizi – izazovi lokalnih i regionalnih demokratija sa naglaskom na promociju etike i prevenciju korupcije, promociju aktivnog građanstva i borbu protiv socijalne isključenosti. Takođe, na sjednici su razmatrani izvještaji o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Gruziji, Mađarskoj, Italiji, Španiji i nalazi posmatranja izbora u Bosni i Hercegovini i Jermeniji.

Rad 24. sesije otvorio je predsjednik Kongresa Hervig van Šta. Nakon verifikacije akreditiva novih članova, uslijedilo je izlaganje predsjednika Kongresa, a zatim obraćanje  predsjedavajućeg Odbora ministara Savjeta Evrope iz Andore. Drugi dan rada bio je posvećen budžetu i sredstvima za rad Kongresa, te lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Španiji i Mađarskoj. U nastavku Kongresa održan je okrugli sto ”Regionalizacija u Evropi u svjetlu ekonomske krize”.

Odbor lokalnih vlasti razmatrao je lokalne izbore u Jermeniji i BiH. Na sesiji je održana ceremonija dodjele medalje Kongresa počasnim članovima, a zatim diskusija sa temom: Borba protiv socijalne isključenosti. Takođe, razgovarano je o pokretanju Evropske alijanske gradova i regiona za inkluziju Roma, kao i o promociji etike i prevenciji korupcije.

Uoči sesije održan je trening o posmatranju izbora i posmatračkim misijama.