Predstavljen Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi
19.02.2013

19022013200U Podgorici je u organizaciji Zajednice opština Crne Gore 19. februara 2013. godine predstavljen Model troškova finansiranja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi. Prezentaciji su prisustvovali sekretari sekretarijata za komunalne poslove iz više opština, Glavnog grada i Prijestonice. U ime Zajednice opština prisutne je pozdravio generalni sekretar Rajko Golubović. On je govorio o istorijatu učešća ZOCG u aktivnostima NALAS-a, o značaju ove mreže asocijacija, o pitanjima iz komunalne oblasti, posebno sa akcentom na predlog Zakona o komunalnim djelatnostia koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Prezentaciju Modela izvršila je g-đa Danijela Đurović, Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi i lokalni ekpert za upravljanje otpadom.

Model troškova pripremila je Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), čija članica je i Zajednica opština Crne Gore. Radna grupa NALASa za upravljanje otpadom prepoznala je probleme koji često dovode do toga da se cijene troškova upravljanja komunalnim otpadom u svim njegovim fazama ne mogu prepoznati sa potrebnom preciznošću. Tako, se može desiti da određene komponente budu nedovoljno finansirane dok druge mogu biti i prekomjerno finansirane. Deficiti u sistemu finansiranja ugrožavaju pružanje usluga upravljanja komunalnim otpadom.

U cilju prevazilaženja utvrđenih problema Radna grupa sastavljena od predstavnika asocijacija koje su učestvovale u projektu, nakon detaljne analize i pilot projekta u kome je učestvovala Opština Herceg Novi i komunalno preduzeće “Čistoća”, pripremila je MTF Model koji je u potpunosti prilagođen crnogorskom zakonodavstvu i zahtjevima koji se odnose na evidentiranje i izvještavanje u oblasti upravljanja komunalnim otpadom.

Nakon finalizacije preostalih aktivnosti na utvrđivanju konačnog sadržaja Modela, Zajednica opština će isti dostaviti svim lokalnim samoupravama, zajedno sa Priručnikom za njegovu upotrebu.

Kategorija: