Model informacionog sistema za upravljanje komunalnim otpadom (ISUKO model)
20.02.2013

Korica SWIS Model Users Manual SRP final PANTONE-CMYK 10092011Postoji opšte shvatanje da je upravljanje otpadom u regionu jugoistočne Evrope opterećeno nedostatkom relevantnih informacija o komunalnom otpadu na lokalnom nivou i da ga, kao posledica toga, često karakterišu neadekvatne tarife i nee­kasna usluga. Stoga je jasna potreba da opštine i javna komunalna preduzeća (JKP) preduzmu napore kako bi obezbijedili što e­kasniju uslugu po socijalno prihvatljivim cijenama. E­kasnost i kvalitet se moraju poboljšati, imajući na umu socijalno prihvatljive strukture tarifa, kako bi se unaprijedio nivo usluge u javnoj politici upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom nivou. Upravo iz tog razloga su stalna analiza i planiranje od suštinske važnosti. Potrebe za procjenom nivoa usluga, poređenjem pokazatelja učinka i planiranjem zahtijevaju razvoj standardizovanih alata za proračune u oblasti upravljanja čvrstim otpadom koji se baziraju na ažuriranim informacijama. Usaglašavanje informacija koje su neophodne u svrhu obrade i poređenja je od ključne važnosti i odražava se u potrebi za instrumentima za prikupljanje informacija o upravljanju otpadom. Opšte je priznato da je upravljanje čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi oslabljeno nedostatkom pouzdanih podataka na lokalnom, institucionalnom i nacionalnom nivou.

ISUKO model je instrument osmišljen za prikupljanje i analizu podataka o upravljanju komunalnim otpadom i namijenjen je javnim subjektima zaduženim za pružanje ovih usluga. On pomaže lokalnim samoupravama da prikupe i obrade relevantne podatke o najbitnijim pitanjima u upravljanju komunalnim otpadom.

ISUKO model(Excel dokument)
Uputstvo za korisnike_ISUKO model(PDF dokument)

Kategorija: