Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore
24.01.2013

Komisija za razvoj lok. samouprave 14.09.2012.24. januar 2013. – Komisija za razvoj lokalne samouprave održala je u utorak 22. ovog mjeseca sjednicu na kojoj je razmatran Nacrt Uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave. Članovi Komisije zauzeli su odgovarajuće stavove u vezi pitanja koja su do sada izazivala pažnju a tiču se statusa savjetnika gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine i  starješine organa i službi. Komisija je mišljenja da se pitanje savjetnika gradonačelnika, odnosno predsjednika ne treba uređivati ovim, već posebnim aktom u smislu odluke o organizaciji, dok se pitanja sekretara, odnosno starješina organa i službi trebaju urediti kroz bolje pravno regulisanje njihovog statusa u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Komisija je jednoglasno ocijenila da statusna pitanja sekretara skupštine ne treba uređivati Uredbom, već posebnim aktom skupštine opštine.

Stav Komisije je u formi Izjašnjenja dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektoru za lokalnu samoupravu, radi razmatranja i utvrđivanja odgovarajućih rješenja. Inače donošenje  Uredbe očekuje se u kratkom roku.

Izjasnjenje Komisije (.Word)

 

 

Kategorija: