Održan Dijalog gradonačelnika, Beč 23-25. januar 2013. godine
27.01.2013

za web site27. januar 2013. – U Beču je, okviru Programa Urbanog partnerstva Instituta Svetske Banke i Republike Austrije, u periodu od  23. do 25. januara održan Dijalog gradonačelnika na temu „Ka većoj transparentnosti i odgovornosti”. Program Urbanog partnerstva ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih uprava u regionu jugoistočne Evrope, a ovom prilikom gradonačelnicima su predstavljeni neki od rezultata programa koji ima za cilj podršku i pomoć gradovima u modernizaciji i reformama, kroz promovisanje održivog lokalnog razvoja i unaprijeđeno upravljanje. Iako je program globalnog karaktera, usmjeren je na države jugoistočne Evrope, uključujući i našu zemlju.

Poseban akcenat na ovom Dijalogu, koji je okupio veliki broj učesnika, dat je temama koje se odnose na otvorenu i transparentnu upravu, urbano planiranje i opštinske finansije. Bila je to prilika da gradonačelnici opština i gradova daju svoje viđenje ovih pitanja koja su preduslov održivog razvoja lokalnih zajednica. Takođe, vođen je dijalog sa nekolicinom bivših uspješnih gradonačelnika velikih evropskih gradova (Barselona, Torino, Poznanj) na temu urbane transformacije, vizije razvoja, uključivanja građana u proces odlučivanja i slično. Domaćin skupa, grad Beč, ugostio je učesnike na prijemu u gradskoj kući (Rathaus).

Lazar Rađenović, Predsjednik opštine Budva, koji je imao posebno zapažen nastup, govorio je o izazovima sa kojima se ova opština susreće u odnosu na teme urbano planiranje, opštinske finansije, kao i rad lokalne uprave. Naglasio je da se sve aktivnosti budvanske opštine moraju usmjeriti ka kreiranju sistema koji odgovara potrebama grada koji u toku jednog prosječnog dana u julu ili avgustu ima čak 6 puta više stanovnika, nego u zimskom periodu. Rađenović je dodao i da je opština Budva dobar partner kancelariji Svjetske banke u Crnoj Gori, te da MFSA (Municipal Finanses Self -Assessment) – samoprocjena opštinskih finansija, vjerno može da oslika stanje u finansijama u opštini i može biti jedan od kvalitetnih instrumenata poslovanja. Ova analiza je posebno dobra za djelokrug poslovanja predsjednika, kao instrument koji na jednom mjestu, zbirno, kvalitetno pokazuje finansije.

Pored predsjednika Rađenovića, o nalazima opštine Budva u odnosu na metodologiju Svjetske banke koja se odnosi na samoprocjenu opštinskih finansija, govorila je i Srđana Milićević, iz Sekretarijata za privredu i finansije opštine Budva.

Delegaciju Crne Gore na ovom skupu su, pored predstavnika opštine Budva, činili i predstavnici: opština Bijelo Polje i Nikšić, Ministarstva finansija, Zajednice opština Crne Gore, MANS-a, kao i lokalni ekspert koji je angažovan na ovom projektu.