Sjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore
25.12.2012

Komisija  za društvene djelatnosti  Zajednice opština Crne Gore održala je u Podgorici,  25. 09. 2012.godine,  sjednicu Komisije, na kojoj je razmotrila  Prijedlog  Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Prijedlog  Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti  utvrdila je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj  26.07 2012.godine, i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Komisija je upoznala ministra Predraga Boškovića da u pripremi navedenog zakonskog propisa nije ispoštovan član 13 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“ br. 42/03,28/04,75/05,13/06 i“ Službeni list CG“,  br. 88/09, 3/10 i 38/12 ), kojim je propisano da se „ U pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuje položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština“.

Iskazujući uvjerenje da će  ministar Bošković uzeti u obzir prigovor u pogledu nepoštovanja procedure za izjašnjavanje opština i stavove o tome da  predložena zakonska rješenja u pogledu  utvrđivanja  poslova i finansijskih obaveza lokalne samouprave, prevazilaze okvir njenih  prava, dužnosti i  finansijskih obaveza u oblasti socijalne i dječije zaštite  koji je utvrđen Zakonom  o lokalnoj samoupravi, Komisija je  predložila da se  amandmanskim djelovanjem ili na drugi odgovarajući način, izvrši korigovanje predloženih rješenja kako bi se usaglasila sa navedenim sistemskim zakonom i  utvrdila realna  i prihvatljiva rješenja u odnosu na finansiranje djelatnosti socijalne i dječije zaštite od strane lokalne samouprave.

Izjašnjenje Komisije na Prijedlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

 

 

Kategorija: