Konstitutivna sjednica Upravnog odbora Projekta “ Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori“
26.12.2012

U Podgorici je 19. novembra 2012. godine u Upravi za kadrove održana I Konstitutivna sjednica Upravnog odbora Projekta LOGINTS, “Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori“.

Konstitutivnu sjednicu Upravnog odbora otvorio je Mladen Jovović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, u funkciji predsjedavajućeg. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: g-din Pierre-Yves Bellot – Menadžer projekta, Delegacija EU u Crnoj Gori ; Svetlana Vuković – Direktorka, Uprava za kadrove Ljubinka Radulović – Pomoćnik generalnog sekretara, Zajednica opština Crne Gore i Gordana Radović – Samostalni savjetnik, Ministarstvo finansija, Sektor za poreze i carine. Pored članova sjednici Upravnog odbora su prisustvovali : g-din Jim Budds – Rukovodilac tima, LOGINTS, g-din Peter Miklič – Senior ekspert, LOGINTS, g-din Elger Vermeer – Menadžer projekta, VNG International, kao i Sanja Maslenjak – Samostalni savjetnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lokalnu samoupravu, Marijana Čučuk – UNV koordinator za implementaciju NTS-a u NTS jedinici Zajednice opština i Jelena Borozan – UNV koordinator za implementaciju NTS-a u NTS jedinici Zajednice opština.

Predsjedavajući i članovi Upravnog odbora su ukazali na važnost Projekta LOGINTS –a za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori, a g-din Pierre-Yves Bellot je ukazao na značaj Početnog izvještaja za cjelokupni rad na Projektu i pozvao korisnike da se aktivno uključe u razmatranje Početnog izvještaja i da daju komentare na prezentaciju ovog dokumenta. Početni izvještaj je prezentovao g-din Jim Budds – Rukovodilac tima, LOGINTS-a.

Rezime Početnog izvještaja
Prezentacija Početnog izvještaja

Kategorija: