Jedanaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”
10.12.2012

Iz štampe je izašao novi broj biltena „Naša Zajednica“.

U ovom broju predstavljeni su neki od zaključaka sa sastanka Zajedničkog Konsultativnog odbora između Komiteta regiona i crnogorskih lokalnih samouprava i sa međunarodne konferencije „Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi“. Posebnu pažnju zauzima intervju sa Predsjednikom opštine Budva Lazarom Rađenovićem. Takođe je predstavljena publikacija Zajednice opština „Bratimljenje“, modeli Vodiča kroz postupak rada etičkih komisija, model „Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave“, kao i niz drugih aktivnosti iz lokalnih samouprava Crne Gore i njihove asocijacije.

Bilten broj 11 (PDF dokument)

Kategorija: