Održana VII sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
28.05.2012

28.05.2012. – Danas je u Podgorici u prostorijama Uprave za kadrove održana VII sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednicom je, predsjedavao Branislav Đuranović, Predsjednik opštine Danilovgrad. Sjednici su, takođe, prisustvovali i članovi Savjeta, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mladen Jovović, direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove Jadranka Đurković. Pored članova, sjednici su prisustvovali i Generalni sekretar Zajednice Rajko Golubović i njegov pomoćnik Ljubinka Radulović.

Nacionalni savjet je na ovom sastanku usvojio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period maj-jul 2012. i upoznao članove sa aktivnostima na utvrđivanju potreba za obukom u lokalnoj samoupravi kroz podršku UNDP-a.

Na osnovu Upitnika, sprovedenog u opštinama, sačinjen je Plan obuka kojim je planirano da se održi  10 obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi i to na sljedeće teme:

„Strateško planiranje“, „Opšti upravni postupak“, „Prekršajni postupak“, kao i jedna obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima (EU fondovi). Obuke će biti održane u Podgorici (za centralni region), Baru (za južni region) i Bijelom Polju (za sjeverni region). Termini za ove obuke biće naknadno utvrđeni, u dogovoru sa predavačima.