Održan okrugli sto na temu “Ostvarivanje uloge Glavnog administratora”
29.05.2012

U  Podgorici  je  29. maja, u organizaciji  OEBS-a i Zajednice opština Crne Gore,  održan okrugli sto na temu “Ostvarivanje uloge Glavnog administratora”.

Okrugli  sto su otvorili Rajko Golubović, Generalni sekretar Zajednice opština, Mladen Jovović, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu i Lioyd Tudyk, šef Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Okruglom stolu prisustvovali su glavni administratori,  rukovodioci i zaposleni u službama  glavnih administratora iz svih jedinica lokalne samouprave.

Održavanje okruglog stola je imalo  za cilj da se ukaže na ostvarivanje uloge glavnog administratora u postojećem zakonodavnom okviru, analizira vršenja zadataka i ovlašćenja glavnog administratora u kontekstu podjele ključnih funkcija i odgovornosti u lokalnoj samoupravi, ukaže na probleme i predlože odgovarajući zaključci radi pokretanja  inicijativa koje treba da dovedu do utvrđivanja boljih normativnih rješenja u Zakonu o lokalnoj samoupravi u pogledu položaja i zadataka glavnog administratora.

Učesnici okruglog stola su se saglasili da zaključke sa okruglog stola o potrebi izmjene zakonskih rješenja u odnosu na ulogu i zadatke glavnog administratora pripremi Sekretarijat Zajednice opština i dostavi ih svim glavnim administratorima i Ministarstvu unutrašnjih poslova koji će ih uzeti u obzir u pripremi Analize o funkcionisanju lokalne samouprave.