Deveti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”
07.05.2012

07.05.2012. – Iz štampe je izašao deveti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljene neke od aktivnosti iz Programa rada Zajednice opština Crne Gore za 2012. godinu, kao i opšte informacije o Komitetu regiona EU i, u okviru toga, o članovima Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona EU. Bilten sadrži i intervju sa Gradonačelnikom Podgorice i predsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština dr Miomirom Mugošom, kao i neke aktivnosti iz crnogorskih opština. Takođe, ovim smo biltenom informisali čitaoce i o aktivnostima na utvrđivanju potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, na planu mogućnosti korišćenje EU fondova u lokalnim samoupravama, pomoći pri izradi lokalnih energetskih planova, kao i o nekim aktivnostima u okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija u Crnoj Gori“.

 Bilten br. 9 (.pdf)

Kategorija: