Posjeta Per Vinthera, predsjednika Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju Savjeta Evrope Zajednici opština Crne Gore
26.03.2012

U petak 23. mart 2012. godine Zajednicu opština Crne Gore posjetili su gospodin Per Vinther, predsjednik Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju Savjeta Evrope i gospodin Kerim Međedović, izvršni direktor Agencije za lokalnu demokratiju u Crnoj Gori.

Generalni sekretar Rajko Golubović informisao je uvažene goste o najvažnijim aktivnostima koje  Zajednica opština preduzima u obavljanju svoje uloge i u tom smislu inicirao moguću saradnju sa Asocijacijom agencija za lokalnu demokratiju u cilju pružanja ekspertske pomoći prilikom pripreme Analize o funkcionisanju lokalne samouprave čija izrada je predviđena za drugi kvartal tekuće godine.

Na sastanku je izražena obostrana spremnost i zainteresovanost za saradnju o čijim modalitetima će naknadno biti više govora u direktnoj komunikaciji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića.

Kategorija: