Održan trening za članove etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi
17.12.2011

U Podgorici je 16. decembra 2011. godine, okviru zajedničkih projektnih aktivnosti planiranih za 2011. godinu, u  organizaciji Zajednice opština Crne Gore i OEBS-a, održan jednodnevni trening za članove etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi  na temu „Vođenje postupka pred Etičkom komisijom za izabrane predstavnike i funkcionere“.

Na treningu je, pored članova etičkih komisija za izabrane predstavnike i funkcionere iz opština: Berane, Bijelo Polje, Mojkovac, Nikšić i Plužine, učestvovao  i jedan broj sekretara skupština opština i lica koja  su u službama  skupština opština  zadužena za obavljanje stručno-administrativnih poslova. Predavači su bili  Gordana  Stevanović, pomoćnik generalnog sekretatara Stručne službe Zaštitnika građana Republike Srbije – Sektora za postupanje po pritužbama i  Dragan Vujičić, pomoćnik direktorke  Kancelarije Nacionalnog savjeta za decentralizaciju koji je radio kao pravni konsultant na značajnom broju projekata iz oblasti sistema  lokalne samouprave u RS i  koji je koautor Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave u RS.

Učesnici treninga su  aktivno učestvovali u svim  fazama rada, postavljali pitanja  i  govorili o dilemama koje  su imali, odnosno koje su prisutne u praksi u vezi sa postupkom pred etičkom komisijom, načinom  njenog rada , dvostepenosti postupka i drugom.

Naročito je bio zanimljiv rad  u okviru grupa  koji se odnosio na izradu  akta kojim se utrđuje da li je od strane izabranog predstavnika i funkcionera bilo povrede Etičkog kodeksa po podnijetim predstavkama,  predstavljanje rezultata rada radnih grupa  i  zajednička analiza učesnika u vezi sa povredom Kodeksa.