V sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
24.11.2011

U Podgorici je u srijedu, 23. novembra 2011. godine, održana peta sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednici Savjeta su prisustvovali članovi Nacionalnog savjeta: pomoćnik ministra Mladen Jovović, Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove Jadranka Đurković i sekretar Zajednice opština Rajko Golubović.

Na sjednici je gospodin Branislav Đuranović izabran za predsjedavajućeg Nacionalnim savjetom za obuku u lokalnoj samoupravi do izbora novog Predsjednika Nacionalnog savjeta. Između ostalog, usvojen je i Plan realizacije za obuku u lokalnoj samoupravi za period novembar-decembar 2011. godine.

Planom su predviđene obuke na sljedeće teme:

–          Opšti upravni postupak;
–         Primjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata;
–          Zakon o prekršajima;
–          Javne nabavke.

Plan obuka UZK-ZO novembar-decembar 2011. (.pdf)