Posjeta Tima kolega Opštini Mojkovac
05.11.2011

Zajednica opština uz podršku OEBS-a u 2011. godini realizuje Program „Razvoj odgovornog rukovođenja u lokalnoj samoupravi”.

Realizacija Programa otpočela je posjetom Tima kolega Zajednice opština Opštini Mojkovac koja je obavljena od 1. do 4. novembra. Tim kolega sačinjavali su: Refik Bojadžić, Predsjednik Skupštine Opštine Bijelo Polje; Ljubinka Radulović, pomoćnik Sekretara Zajednice opština; Jovanka Laličić, Glavni agministrator u Opštini Tivat; Milika Ostojić, Glavni administrator u Opštini Žabljak, Dubravka Jovančević, samostalni savjetnik u Službi Skupštine opštine Berane i Sanja Maslenjak, samostalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za lokalnu samoupravu.

Prilkom posjete, Tim kolega je razgovarao sa Predsjednikom opštine g-dinom Dejanom Medojevićem, Predsjednikom Skupštine opštine g-dinom Slavenkom Blaževićem, starješinama organa i službi, šefovima odborničkih klubova i političkim liderima partija koje participiraju u vršenju vlasti u opštini, lokalnim službenicima i namještenicima, predstavnicima javnih službi čiji je osnivač opština i država, kao i sa predstavnicima privatnog i civilnog sektora.

Na kraju posjete, Tim kolega je prezentovao opštinskom rukovodstvu prve rezultate posjete. Konačnu procjenu kapaciteta ove lokalne samouprave Tim kolega će dati u Izvještaja koji će biti dostavljen Predsjedniku opštine.

Kategorija: