Vodič za zaduživanje lokalnih samouprava i najnovija dešavanja u jugoistočnoj Evropi
05.10.2011

Iz štampe je izašao “Vodič za zaduživanje lokalnih samouprava i najnovija dešavanja u jugoistočnoj Evropi”. Ovaj vodič je pripremljen u okviru Radne grupe NALASa za fiskalnu decentralizaciju i finansiran je od strane Otvorenog Regionalnog Fonda za Jugoistočnu Evropu / Njemačke Agencije za tehničku podršku.

Cilj ovog dokumenta je razmjena iskustava koje je raspoloživo u regionu Jugoistočne Evrope u oblasti finansiranja zaduživanjem i upravljanja složenim projektima kapitalnih investicija, i na taj način pružanje podrške razvoj kapaciteta kako naprednijih, tako i manje naprednih lokalnih samouprava. Dodatne informacije su takođe namijenjene za pripremu predloga izmjena i dopuna odgovarajućih zakona i drugih propisa koji onemogućavaju zaduživanje lokalnih samouprava na teritoriji koju pokrivaju članice NALASa.

Upitnik o zaduživanju lokalnih samouprava (.doc)