XIX sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
06.10.2011

U Podgorici je juče održana XIX sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicom je presjedavao g. Žarko Pavićević, a sjednica je posvećena razmatranju Predloga i odgovarajućih Izjašnjenja na: Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju crnogorskog primorja i Zakon o upravljanju otpadom.

Budući da je Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima neposredno prije sjednice izmijenjen, Upravni odbor je donio zaključak kojim se obavezala Stručna služba Zajednice da pismeno zatraži od predsjednika i generalnog sekretara Vlade  prolongiranje roka za izjašnjavanje Zajednice i lokalnih samouprava za sedam dana. Prolongiranje roka će obezbijediti da se opštine i tijela Zajednice upoznaju sa novim izmjenama u predlogu ovog zakona i o istim se odrede.

Na sjednici su takođe usvojeni Modeli opštinskih akata koje je pripremala Zajednica opština Crne Gore i to: Poslovnik skupštine opštine, Sporazum o saradnji skupštine opštine i nevladinih organizacija, Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama i Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Modeli će biti dostavljeni svim lokalnim samoupravama i služiće im  prilikom pripreme sopstvenih akata.

Izjašnjenje na Predlog Zakona o upravljanju otpadom (.pdf)

Kategorija: