Ceremonija dodjele nagrada „Najbolja praksa u lokalnoj samoupravi“ i konferencija „Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori – najbolje prakse i naučene lekcije“
03.10.2011

Zajednica opština Crne Gore i Ministarsvo unutrašnjih poslova su, uz podršku kancelarije OEBS-a  i holandske asocijacije opština VNG,  29. i 30. septembra u  Budvi, organizovali svečanu ceremoniju na kojoj su dodjeljene nagrade za najbolje prakse u lokalnoj samoupravi i konferenciju “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”.

Ovaj dvodnevni događaj okupio je predstavnike lokalnih samouprava, državnih organa, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora.

Svečanu ceremoniju dodjele nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi su otvorili: Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova, Šarunas Adomavičius, ambassador OEBS-a u Crnoj Gori i Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore, dok je Odluku Izbornog panela o dodjeli nagrade za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2010. godinu, saopštila Vanja Starovlah, član Izbornog panela.

Na ceremoniji dodjele nagrada, izvršena je prezentacija praksi koje su dobile nagrade, i to:

1.      u oblasti „Odgovornost i transparentnost na lokalnom nivou” – praksa opštine Nikšić  “Jačanje transparetnosti rada organa lokalne uprave i veća uključenost građana u proces donošenja odluka“.

2.      u oblasti  „Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave– praksa opštine Berane “Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Pešca”.

3.      u oblasti “Priprema i upravljanje projektima Evropske unije” nagradu dijele praksa opštine Danilovgrad “Uspostavljanje funkcionalnog okvira za pripremu i upravljanje projektima Evropske unije” i praksa opštine Pljevlja „Pripremanje i upravljanje projektima Evropske unije”.

4.      u oblasti „Održivi razvoj i zaštita životne sredine” – praksa opštine Budva „Podsticanje selektivnog prikupljanja otpada na teritoriji opštine Budva – PRIKUPI DA SE NE BACI“.

5.      u oblasti „Unapređenje poslovnog ambijenta u lokalnoj samoupravi“  – praksa opštine Tivat „Mikro-kreditni fond kao primjer unapređenja poslovnog ambijenta u lokalnoj samoupravi“.

Ministar Brajović i ambasador Adomavičius su uručili nagrade predstavnicima nagrađenih opština.

Drugog dana ovog događaja održana je konferencija “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori  – najbolje prakse i naučene lekcije”, koja je u stvari završna konferencija projekta „Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“.

Nikol Bot, predstavnik VNG Internationala i Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore su govorili o projektu, njegovim benefitima i saradnji crnogorske i holandske asocijacije lokalnih vlasti.

Na Konferenciji su o odgovornosti i transparentnosti u Crnoj Gori govorili Jovanka Laličić, lokalni ekspert na ovom projektu i Žan Ejgman, ekspert VNG Internationala, dok su predstavnici pet pilot opština (Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Tivat, Pljevlja) na interaktivnoj sesiji kojom su, ispred VNG Internationala, moderirali Entoni Litl i Mirjana Beara,  govorili o svojim projektima i njihovoj implementaciji.

Na Konferenciji je predstavljen i Priručnik o odgovornom i transparentnom pružanju usluga na lokalnom nivou, dok je Vanja Starovlah iz Zajednice opština Crne Gore predstavila novu uslugu koju će nacionalna asocijacija pružati svojim članicama preko Centra znanja. Centar znanja će biti dostupan svim opštinama na web sajtu Zajednice opština, a za početak će se baviti temama: transparentnost i odgovornost i evropske integracije.

Kako je „Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ projekat koji je, preko VNG International, finansirala holandska Vlada, Erik Peterson, predstavnik Holandske ambasade u Beogradu, se zahvalio svim učesnicima koji su bili uključeni u projekat i izrazio spremnost holandske Vlade da se finansiraju projekti koji će uticati na poboljšanje cjelokupnog ambijenta u Crnoj Gori.

 Uvodno obraćanje ministra unutrašnjih poslova g-dina Ivana Brajovića.

Uvodno obraćanje ambasadora g-dina  Šarunasa Adomavičiusa, šefa Misije OEBS-a 

Uvodno obraćanje sekretara Zajednice opština Crne Gore, g-dina Rajka Golubovića