Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 godine.
01.04.2011

Vlada Crne Gore je na sjednici od 31. marta 2011. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016.

Strategija je sveobuhvatan dokument koji predstavlja okvir za reformu ove oblasti. Fokusiran je na unapređenje upravnih i administrativnih kapaciteta, odnosno načina kreiranja politike, organizacije javne uprave, pripreme i izvršavanja budžeta, politike zapošljavanja, obuke kadrova, nadzora i evaluacije.

Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 godine.

Kategorija: