March, 2011

Sjednica Nacionalnog saveta za obuku u lokalnoj samoupravi

31.03.2011

U Podgorici je 31. marta 2011. godine, u prostorijama Uprave za kadrove , održana IV sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Nacionalni savjet razmatrao je i usvojio Izvještaj o aktivnostima na realizaciji obuka u lokalnoj samoupravi u 2010. godini, donio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period april-jul 2011. godine, i upoznao se sa realizacijom Projekta” Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori”.

Objavljen drugi EU poziv za opštinske infrastrukturne projekte

31.03.2011

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je 31. marta raspisala drugi poziv za male infrastrukturne projekte u opštinama (prvi poziv je bio objavljen za 15 opština korisnica sredstava Egalizacionog fonda, od kojih su projekti 7 opština odobreni). Poziv će biti otvoren do 04. jula 2011. godine.

Pravo na podnošenje projektnih predloga imaju opštine Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Plav, Žabljak, Ulcinj i Prijestonica Cetinje.

Aplikacioni paket možete preuzeti sa sajta

http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=85

Održan sajam opština “Inovativne zajednice otvorene za sve”

14.03.2011

Sarajevu je 10-11. marta 2011. godine održan sajam lokalnih samouprava jugoistočne Evrope pod nazivom NEXPO Sarajevo 2011 “Inovativne zajednice otvorene za sve”.

Na sajmu su, u okviru delegacije Zajednice opština Crne Gore, bili prisutni: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje i opštine Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Nikšić, Kotor, Tivat i Ulcinj.

Memorandum o saradnji sa Fakultetom za državne i evropske studije

09.03.2011

U Podgorici je danas potpisan Memorandum o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Fakulteta za državne i evropske studije.

Memorandum su potpisali predsjednik Skupštine Zajednice, gospodin Veselin Bakić i dekan Fakulteta za državne i evropske studije prof.dr Đorđije Blažić.

Memorandumom su definisane oblasti naše saradnje sa posebnim osvrtom na obuku i dalju edikaciju lokalnih službenika i namještenika po temama koje će biti naknadno utvrđene.