XVI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
18.02.2011

U Podgorici je 18. februara 2011. godine održana XVI sjednica Upravnog odbora posvećenja razmatranju Izjašnjenja Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti na Predlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Sjednici, pored članova Upravnog odbora prisustvovali su: pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma gospodin Danilo Gvozdenović i predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti gospodin Branislav Lutovac.

Budući da je Upravni odbor na svojoj prethodnoj sjednici inicirao zauzimanje stavova Zajednice po predmetnom Zakonu, Komisija Zajednice u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja vezanih za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti pripremila je predlog Izjašnjenja koje objedinjuje zajedničke interese lokalnih samouprava u ovoj oblasti.

Kako se radi o propisu koji je od neposrednog interesa za sve lokalne samouprave, Upravni odbor je podržao pripremljeni tekst Izjašnjena i zadužio Stručnu službu Zajednice da isti dostavi nadležnom ministarstvu, te da nastavi sa dosadašnjim aktivnostima vezanim za pripremu ovog propisa, sa obavezom da o istom blagovremeno informiše organe Zajednice.

Izjašnjenje na tekst Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF dokument)

Kategorija: