Potpisani ugovori između Delegacije EU u Crnoj Gori i 7 crnogorskih opština
07.12.2010

Danas su u Podgorici potpisani ugovori između Delegacije EU u Crnoj Gori i sedam crnogorskih opština čiji projekti su odobreni u okviru grant šeme za male infrastrukturne projekte, koji će biti finansirani od strane EU.

Ugovore su potpisali ambasador Leopold Maurer, u ime Delegacije EU, i predsjednici opština: Veselin Bakić, predsjednik opštine Andrijevica, Vuka Golubović, predsjednik opštine Berane, Tarzan Milošević, predsjednik opštine Bijelo Polje, Branislav Đuranović, predsjednik opštine Danilovgrad, Filip Vuković, predsjednik opštine Pljevlja, Mijuško Bajagić, predsjednik opštine Plužine i Velimir Perišić, predsjednik opštine Šavnik.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 5,3 miliona eura od čega se 3,8 miliona finansira iz sredstava EU a ostatak predstavlja nacionalno  kofinasiranje.

U pripremi projekata veliku podršku je dao tim tehničke pomoći za reformu lokalne samouprave, koji će pružiti podršku i u implementaciji ovih projekata.

Zajednica opština Crne Gore je sarađivala sa Delegacijom Evropske unije i Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i sa timom tehničke pomoći aktivno u cijelom procesu, od pripreme do realizacije ovog konkursa. Ova  saradnja će se, naravno,  nastaviti i u implementaciji projekata.

U tabeli su dati nazivi odobrenih projekata:

Naziv projekta Opština
Rekonstrukcija puta Zabrđe-Gradišnica Andrijevica
Unapređenje centra Službe zaštite i spašavanja u Beranama Berane
Uspostavljanje funkcionalne parking infrastrukture u Bijelom Polju Bijelo Polje
Unapređenje sistema upravljanja otpadom u opštini Danilovgrad Danilovgrad
Modernizacija gradske parking infrastrukture u opštini Pljevlja Pljevlja
Rekonstrukcija dijela lokalnog puta Crkvičko Polje – Nikovići Plužine
Izgradnja i tehničko opremanje Službe zaštite i spašavanja u opštini Šavnik Šavnik
Kategorija: