Lokalne samouprave iz jugoistočne Evrope traže veću ulogu u procesu pristupanja Evropskoj uniji
10.12.2010

Ovdje možete preuzeti Saopštenje povodom sastanka predsjednika Komiteta regiona Evropske unije i Mreže asocijacije lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS)