Obuka “Ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi”
24.09.2010

U Podgorici je dana 23.09.2010. godine, u organizaciju Zajednice opština Crne Gore i Uprave za kadrove održana obuka „Ocjenjivanje službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi“.

Obuka je organizovana za starješine organa lokalne uprave i lica koja se bave upravljanjem i razvojem ljudskih resursa za: Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik.

Obuka je realizovana u skladu sa Planom obuka za lokalnu samoupravu koju je donio Nacionali savjet za obuku u lokalnoj samoupravi, na sjednici održanoj u Podgorici 19.og jula 2010. godine.

Predavači na ovu temu su bili Đuro Nikač, pomoćnik direktorice Uprave za kadrove i Nevenka Pavličić, ekspert Uprave za kadrove.
Na kraju obuke svi učesnici su dobili sertifikate.

Planirano je da se obuke na navedenu temu realizuju i za ostale opštine: u Bijelom Polju 28.og 09. 2010. godine i Baru 30.og 09. 2010. godine.