Regionalna konferencija „Dobra uprava, etika i transparentnost na lokalnom nivou“
04.06.2010

U Budvi, hotel Splendid, od 2-4. juna 2010. godine, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, Zajednice opština Crne Gore, OEBSa i Savjeta Evrope, održana je regionalna konferencija „Dobra uprava, etika i transparentnost na lokalnom nivou“.

Konferenciju su otvorili Ivan Brajović, Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave; Žarko Pavićević, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Predsjednik opštine Bar; Paraskiva Badesku, ambasador OEBSa u Crnoj Gori i Čilderik Šatveld, direktor Direktorata za demokratske institucije Savjeta Evrope.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici: Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Na regionalnoj konferenciji predstavljena su iskustva zemalja regiona u borbi protiv korupcije i jačanju etike i transparentnosti u lokalnim samoupravama.

Na konferenciji su usvojene preporuke zemalja regiona za jačanje kvaliteta lokalnog upravljanja.

Uvodno izlaganje Žarka Pavićevića, predsjednika Upravnog odobra Zajednice opština i Predsjednika opštine Bar (PDF dokument)

Prezentacija Rajka Golubovića, sekretara Zajednice opština Crne Gore (PDF dokument)

Preporuke za jačanje kvaliteta lokalnog upravljanja (PDF dokument)

Kategorija: