Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi
01.05.2010

Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi utvrdila je Zajednica opština uz stručnju pomoć Savjeta Evrope. Oni su zasnovani na „Standardima javne etike za efektivnu i demokratsku lokalnu samoupravu“ koje je pripremio Stručni centar za reformu lokalne samouprave Direktorata za saradnju u oblasti lokalne i regionalne demokratije Savjeta Evrope. Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu, što treba da dovede do jačanja demokratije na lokalnom nivou.

Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi (PDF dokument)

Kategorija: