Modeli odluka o etičkim komisijama
01.05.2010

Modeli odluka o etičkim komisijama su pripremljeni kao podrška jedinicama lokalne samouprave za obezbjeđivanje sprovođenja Etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi. Modelima se predviđa osnivanje odnosne etičke komisije, utvrđuje njen sastav, mandat, postupak izbora članova, način rada, prava i dužnosti, izvještavanje i druga pitanja od značaja za rad etičke komisije i za primjenu etičkih kodeksa. Kao poseban dodatak Modelima utvrđeni su obrasci: Izjave izabranog predstavnika odnosno funkcionera o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera i Izjave zaposlenog o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika.

Model odluke o etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (PDF dokument)

Model odluke o etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (PDF dokument)

Kategorija: