Inicijativa za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
18.03.2010

Polazeći od svoje uloge i utvrđenih zadataka Statutom i drugim aktima, o predstavljanju potreba i zastupanju interesa lokalne samouprave pred državnim organima, Zajednica opština Crne Gore, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, podnijela je Inicijativu za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08). Cilj Inicijative je da se omogući jedinicama lokalne samouprave da blagovremeno ubiraju naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta, kako bi se stvorili potrebni uslovi za redovno obavljanje poslova u ovoj oblasti. Inicijativom je predloženo da se uređivanje odnosa između investitora i jedinice lokalne samouprave u vezi sa uređivanjem građevinskog zemljišta i plaćanjem naknade propiše kao jedan od potrebnih uslova izdavanja građevinske dozvole.

Inicijativa za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF dokument)

Kategorija: