Seminar o procesu EU integracija
18.12.2009

U Ulcinju je 18. decembra tekuće godine, u organizaciji NVO Horizont održan seminar za lokalne službenike i namještenike o procesu EU integracija sa posebnim osvrtom na lokalne samouprave i zahtjeve koji se pred loklanim samoupravama u tom procesu postavljaju.

Predavači su bili: Ratka Sekulović pomoćnik ministra za evropske integracije, Saša Šćekić savjetnik u Zajednici opština i Agron Camaj službenik u  kancelariji za prekograničnu saradnju Crna Gora – Albanija.

Predavači su posredstvom prigodnih prezentacija informisali učesnike skupa o fazama u pristupanju EU, dosadašnjim aktivnostima i onim koje nas u narednom periodu očekuju, fondovima koji su dostupni za finansiranje aktivnosti lokalne samouprave i drugom.

Posebna pažnja bila je usmjerena na obaveze koje će lokalni službenici, u pripremi projekata za pristup EU fondovima imati u narednom periodu, o profilu službenika koji će ove poslove obavjati i o načinu protoka informacija kroz sve struktute lokalne vlasti.

Učesnici seminara su pozitivno ocijenili informacije do kojih su došli i zatražili da lokalna samouprava u narednom periodu organizuje više ovakvih skupova.

Kategorija: