Savjet Evrope
01.12.2009

Savjet Evrope je međunarodna organizacija čiji su ciljevi:

 • zaštita ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona;
 • ohrabrivanje razvoja evropskog kulturnog identiteta i raznovrsnosti;
 • traženje rješenja za probleme sa kojima se suočava evropsko društvo (diskriminacija prema manjinama, netolerantnost, zaštita prirodnog okruženja, sida, droga, organizovani kriminal, itd);
 • konsolidacija demokratske stabilnosti u Evropi podržavanjem političkih, legislativnih i ustavnih reformi.

Svaka evropska zemlja, koja omogućava vladavinu zakona i koja garantuje poštovanje ljudska prava i fundamentalnu slobodu svima u okviru svojih granica, može postati član Savjeta Evrope. Trenutno, Savjet Evrope ima 47zemlja članica.

KOMITET MINISTARA

Komitet ministara je tijelo Savjeta Evrope koje donosi odluke. Ovo vijeće direktno predstavlja vlade država članica Savjeta Evrope. Članovi vijeća su ministri spoljnih poslova država članica. Predsjednik Vijeća ministara se bira svakih šest mjeseci, po abecednom redu iz zemalja članica.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA

Parlamentarna skupština predstavlja jedan od dva statutarna organa Savjeta Evrope (drugi je Vijeće ministara). Članove Parlamentarne skupštine imenuju nacionalni parlamenti država članica. Svaka evropska zemlja, koja omogućava vladavinu zakona i koja garantuje poštovanje ljudska prava može postati član Parlamentarne skupštine. Predsjednik Parlamentarne skupštine je Lluís Maria DE PUIG.

GENERALNI SEKRETAR

Sekreatrijat Savjeta Evrope ima stalno osoblje od oko 1300 članova koji dolaze iz država članica. Po Statutu Savjeta Evrope, Generalnog sekretara imenuje Parlamentarna Skupština, a na predlog Komiteta ministara. Za rad Sekretarijata Generalni sekretar odgovara Komitetu ministara. Sadašnji Generalni sekretar je Thorbjørn Jagland.

SUD ZA LjUDSKA PRAVA

Sud za ljudska prava osnovan je od strane Evropske konvencije za ljudska prava i njegova uloga je da promoviše koncept ljudskih prava i da osigura potpuno poštovanje ovih prava u državama članicama. Sud ima onoliko članova koliko je država članica. Sudije bira Parlamentarna skupština na period od šest godina.

NAČELNIK SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Načelnika suda za ljudska prava bira Parlamentarna skupština, sa liste od tri kandidata koju predlaže Vijeće ministara.

KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je konsultativno tijelo Savjeta Evrope koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti.

Uloga Kongresa je da:

 • obezbjeđuje forum gdje izabrani predstavnici lokalnih i regionalnih  vlasti mogu diskutovati o svojim problemima, udruživati svoja iskustva i iznositi mišljenja svojih vlada;
 • savjetuje Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu u vezi svih aspekata lokalne i regionalne politike;
 • blisko sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje predstavljaju lokalne i regionalne vlasti;
 • priprema stalne izvještaje o stanju lokalne i regionalne demokratije u svim državama članicama Savjeta Evrope, kao i u zemljama koje su kandiduju za članstvo u Savjet Evrope.

Kongres se sastaje jednom godišnje, u Strazburgu, i na sastanak se pozivaju i države koje nisu članice, već imaju status specijalnog gosta ili status posmatrača.

Stalni komitet, koje se sastoji od nacionalnih delegacija zemalja članica, sastaje se između Plenarnih sjednica Kongresa.

Kongres organizuje svoj rad preko četiri komiteta:

 • Institucionalno komitet , koje ima zadatak da priprema izvještaje o progresu lokalne i regionalne demokratije u Evropi;
 • Komitet  za kulturu i obrazovanje,
 • Komitet  za održiv razvoj, za poslove koji se tiču prirodnog okruženja, i prostornog i urbanog planiranja;
 • Komitet  za socijalnu koheziju, za poslove koji se tiču zapošljavanja, državljanstva, međuopštinskih relacija i jednakosti među polovima.