Konferencija povodom završnog dana obuke UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANSIRANIM IZ EU FONDOVA
18.12.2009

Dana 18.12.2009. godine, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, održana je konferenija za novinare povodom završetka dvanaestodnevne obuke UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANSIRANIM IZ EU FONDOVA, koju je Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština organizovala za lokalnu samoupravu.

Na konferenciji su govorili:
– g-đa Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove
– g-din Dragan Pejanović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave za lokalnu samoupravu
– g-din Rajko Golubović, sekretar Zajednice opštine

Predočene su aktivnosti po pitanju implementacije Nacionalne trening strategije, obukama koje su realizovane po Programu obuke za lokalnu samoupravu, kao i o projektima koji se planiraju, a sve u cilju jačanja kapaciteta lokalne samouprave.

Konfereniciji su prisustvovali i članovi Nacionalnog savjeta za obuku g-din Branislav Đuranović predsjednik opštine Danilovgrad i g-đa Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove , koji su na kraju konferenije polaznicima urucili potvrde o uspjesno zavrsenoj obuci.

Polaznike obuke iz Mojkovca svojim prisustvom podržao je predsjednik Opštine Mojkovac g-din Miladin Mitrović.

Kategorija: