Komunalna policija u mojoj opštini
01.12.2009

Ova  publikacija sadrži precizno definisanje poslova komunalne policije i njihovo organizovanje u okviru odgovarajuće službe, dok su posebni ciljevi: razgričavanje poslova komunalne policije u odnosu na poslove inspekcijskog nadzora u navedenim oblastima; stvaranje uslova za razvoj efikasne i profesionalne komunalne policije koja obezbjeđuje komunalni red; izmjena opštinskih odluka o komunalnoj policiji na način da se usklade sa rezultatima projekta; jasno utvrđivanje odgovornosti komunalne policije i obezbjeđivanje vršenja nadzora nad radom komunalne policije; kao iinformisanje građana o ulozi komunalne policije u njihovoj opštini (izrada informativne brošure).

Komunalna policija u mojoj opstini (PDF Dokument)
Brošura-Komunalna policija u mojoj opštini (PDF dokument)

Kategorija: