Druga sjednica Nacionalnog savjeta za obuku
08.12.2009

U Podgorici je 08.12.2009. godine održana druga sjednica Nacionalnog savjeta za obuku na kojoj se raspravljalo o više tačaka dnevnog reda od interesa za dalju implementaciju Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori.

Posebnu pažnju NSO je posvetio informaciji o realizaciji plana obuka u period maj – jul I oktobar – decembar 2009. godine