November, 2009

Konferencija “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”

30.11.2009

Zajednica opština Crne Gore i Holandska asocijacija opština (VNG) organizovali su konferenciju povodom početka realizacije projekta “Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”. Konferenciju su otvorili g. Veselin Bakić, predsjednik Zajednice opština, g. Dragan Pejanović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave, g. Mark A. Rutgers van der Loeff,  Drugi sekretar holandske […]

Priručnik za primjenu etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi

22.11.2009

Ova publikacija predstavlja skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u primjeni usvojenih Etičkih kodeksa. Priručnik je namijenjen svima od kojih se očekuje da aktivno doprinesu oživotvorenju Kodeksa: nosiocima javnih funkcija na lokalnom nivou, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, javnim službama i organizacijama koje osniva opština, Glavni grad i Prijestonica, građanima, medijima i drugim subjektima u lokalnim zajednicama, etičkim komisijama koje se osnivaju za praćenje primjene Etičkih kodeksa.

Priručnik za primjenu etičkih kodeksa (PDF Dokument)

Posjeta Tima kolega opštini Tivat

16.11.2009

Posjeta opštini Tivat obavljena je od 9-13. novembra 2009. godine, u okviru Programa «Razvoj odgovornog rukovođenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori». Program posjete je unaprijed bio dogovoren i obuhvatao je širok dijapazon aktivnosti koje su omogućavale članovima Tima kolega da se sastanu i razgovaraju sa svim zainteresovanim stranama: – razgovori sa rukovodstvom opštine (predsjednik […]

Posjete opštinama Žabljak i Šavnik

11.11.2009

U skladu sa planiranom programskom aktivnošću Stručne službe Zajednice,  11. novembra tekuće godine sekretar Rajko Golubović sa saradnikom obišao je opštine Žabljak i Šavnik. Tokom obilaska upriličeni su sastanci sa predsjednikom opštine Žabljak,  g. Isailom Šljivančaninom i predsjednikom opštine Šavnik,  g. Velimirom Perišićem, i njihovim saradnicima.  Na sastancima je  bilo razgovora o aktuelnostima u primjeni […]