Program obuka za lokalnu samoupravu
13.05.2009

Donošenjem Nacionalne trening strategije u Crnoj Gori, lokalna samouprava dobila je prvi strateški dokumenat kojim se utvrđuje sistem obuka, vrste i prioriteti obuka. Nacionalnom trening strategijom predviđene su obuke u lokalnoj samoupravi za zaposlene, rukovodeći kadar i izabrane predstavnike. U cilju implementacije Nacionalne trening strategije i Akcionog plana za realizaciju NTS-a, pripremljen je Program obuka za lokalnu samoupravu, koje može da pruži Uprava za kadrove.

Program obuka za lokalnu samoupravu (PDF Dokument)