Nacionalna trening strategija za lokalnu samoupravu
05.11.2008

Nacionalna trening strategija za lokalnu samoupravu (NTS) predstavlja ključni dokument za razvoj moderne, profesionalne i efikasne lokalne samouprave. NTS treba da uspostavi održivi sistem obuke, koji doprinosi podizanju nivoa stručnih znanja i sposobnosti svih kategorija u lokalnoj samoupravi.

Nacionalna trening strategija (PDF Dokument)